Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Nowaliński Jarosław

Pejzaż z radiostacją [Witomino ]

Detailed description:

Negatyw czarno-biały ze zbioru czterdziestu negatywów przedstawiających Gdynię lat 60 XX wieku, autorstwa Jarosława Nowalińskiego.
Fotografia podzielona na trzy części, poprzez linie diagonalną jaką tworzy ulica, z lewego dolnego rogu ku jednej trzeciej wysokości, boku naprzeciwległego i linii horyzontu w jednej trzeciej wysokości.
Na pierwszym planie, w polu po prawej stronie ulicy, zagospodarowanie przestrzeni zielonej o przeznaczeniu rekreacyjnym. Wzdłuż ulicy, po obu stronach, szpalery drzew liściastych. Dalej, teren rolny z niewyraźnie widocznym pojazdem wykorzystywanym w rolnictwie. Na dalszym planie, po prawej stronie , pod lasem widoczne dwa, prostopadłościenne budynki Radiostacji na Witominie w Gdyni. W tle widoczny las i niewyraźnie widoczna zabudowa miejska.

Additional information:

Object categories:

Landscape

Period:

1960-1969

Technique:

photography

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Nowaliński Jarosław

Date: 1967

Signature: MMG/HM/II/217/5

Measurements: 5,6 x 5,6 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL