Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Wojskowy Instytut Geograficzny

Mapa Wybrzeża Wschodniego

Opis szczegółowy:

Mapa Wybrzeża Wschodniego. Gdynia. Pas 29-30. Słup 27. Skala 1:100000. Mapa topograficzna barwna. Granice przedstawionego obszaru wyznaczają: na NW m. Rozewie, na NE Morze bałtyckie, na SW rzeka Zagórska Struga, na SE Zatoka Pucka. Mapa obejmuje część Gdyni(Chwarzno, Witomino, Wiczlino). Tytuł widoczny na marginesie w jego prawej górnej części. Legenda na marginesie z lewej strony. Na marginesie dolnym zamieszczono skalę oraz trzy mapki kornerowe: 1- Położenia arkusza na mapie1:300 000 i arkusze sąsiednie; 2- Podział administracyjny; 3- Opracowano na podstawie mapy 1:25 000 z 1937 r. i Materiałów Biura Hydr. Maryn. Wojennej. Na marginesie mapy z prawej strony umieszczono kolejną mapkę kornerową. Przedstawia ona sieć hydrograficzną z rozmieszczeniem kanałów na rzekach i zbiornikach wodnych (bez ich nazw). Na marginesie mapy w jego prawej górnej części znajduje się pieczątka Archiwum Działu Historii m.Gdyni, sygn. akt 63. Na odwrocie mapy znajduje się ta sama pieczątka, pod którą umieszczono napis: Dar Zb.Beisert 11.07.72 r.

Dodatkowe dane:

Obiekt należy do kolekcji:

Plany miasta

Kategorie obiektu:

Miasto Port

Okres:

1930-1939

Technika:

druk barwny

Rodzaj/typ:

Mapa

Autor: Wojskowy Instytut Geograficzny

Data: 1930-1939

Sygnatura: MMG/HM/I/416

Wymiary: 34 x 41

Tworzywo: papier

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL