Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Lith Anst.v.Bogdan Gisevius

Mapa Gdańskiego Hinterlandu

Opis szczegółowy:

Mapa Gdańskiego Hinterlandu. Das DanzigerHinterlandu. Skala: 1:5000000. Tekst w języku niemieckim i polskim. Tytuł, skala i podziałka liniowa umieszczone są na środku pod górną ramką. Po lewej stronie legenda, po prawej tabela odległości linii kolejowych od Gdańska, Szczecina i Królewca do 49 miejscowości. Na mapie zaznaczono: główne linie kolejowe, boczne linie kolejowe, rzeki żeglowne, rzeki spławne, byłą granicę niemiecką. Liczby czerwone oznaczają kolejowe odległości od Gdańska w km., liczby niebieskie odległość od Gdańska drogą wodną w km. Poza Polską, Wolnym Miastem Gdańskiem, Niemcami, Czechosłowacją, Węgrami, Rumunią, na mapie pokazano Litwę, Łotwę, Estonię, Rosję, Ukrainę, fragment Jugosławii, Austrii i Szwecji. Na odwrocie pieczątka: Archiwum Działu Historii m. Gdyni Sygn akt 239.

Dodatkowe dane:

Obiekt należy do kolekcji:

Plany miasta

Kategorie obiektu:

Technika:

druk barwny

Rodzaj/typ:

Mapa

Autor: Lith Anst.v.Bogdan Gisevius

Data: 1920-1939

Sygnatura: MMG/HM/I/721

Wymiary: 46 x 37,4 cm

Tworzywo: papier

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL