Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Array

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej – Czerwonych Kosynierów nr 105 z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

Opis szczegółowy:

Karta ewidencyjna z naklejoną w prawym rogu czarno-białą fotografią, pod którą umieszczono odręczny napis „Foto 373/2”. W lewym górnym rogu umieszczono odręcznie sygnaturę obiektu. Obok zdjęcia znajduje się plan usytuowania budynku z zarysem jego kształtu. Poniżej zdjęcia i planu, bliżej lewego dolnego rogu karty sytuacyjnego znajduje się tabelka na dane techniczne, niewypełniona. Obok tabelki, po prawej stronie karty znajduje się dopisany ołówkiem napis „zwII/43”.  Fotografia przedstawia dwupiętrowy budynek, z dwoma piętrowymi przybudówkami po bokach. Do wejścia do budynku prowadzą schodki. W przybudówkach, na parterze znajdują się sklepy, bądź lokale usługowe z przeszklonymi witrynami, wejścia do nich znajdują się na poziomie ulicy. Obok budynku, po prawej stronie fotografii znajduje się drewniany, parterowy budynek typu barakowego, nieprzylegający do budynku. Na odwrocie zdjęcia znajduje się tabelka z opisem technicznym budynku w języku niemieckim. W rubryce z nazwą ulicy znajduje się przekreślony, wykonany na maszynie napis „Albert Forster – 150-te”. Obok dopisana odręcznie polska nazwa ulicy „Morska – Czerwonych Kosynierów”.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Architektura

Okres:

1939-1945

Autor: Array

Data: 1939-1945

Sygnatura: MMG/HM/II/30/73

Wymiary: 20,6x21,4cm (wymiary karty); 6,9x 9,9 cm (wymiary

Tworzywo: karton

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0PL