Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 42 w Gdyni

Opis szczegółowy:

Karta ewidencyjna z naklejoną fotografią czarno-białą w prawym górnym rogu, z naniesionym szkicem położenia i danymi technicznymi budynku. Na fotografii budynek mieszkalny przy ulicy Morskiej 42 (dawniej Czerwonych Kosynierów), budynek szeregowy, dwukondygnacyjny, o ceglanej podmurówce, otynkowany, na planie prostokąta z wykuszami. W partii przyziemia elewacji południowej sześć, prostokątnych otworów okiennych z drewnianymi okiennicami, boniowanie narożne, prosty gzyms wieńczący kondygnacje. W połaci dachu znajdują się cztery lukarny o dachy dwuspadowym, w każdej jeden prostokątny otwór okienny powyżej którego znajduje się mały oculus. Partie szczytów lukarn i budynku flankowane są prostą niewlieką attyką z prostym gzymsem.
W elewacji szczytu, w partii poddasza, dwa prostokątne otwory okienne powyżej nich, na osi centralnej mały oculus. Dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną.
Na pierwszym planie widoczne jest ogrodzenie z siatki metalowej, mężczyzna z łatą przy narożu budynku, drzewo. W tle fragmenty budynków mieszkalnych.

Na odwrocie karty wypełnienie danych maszyno-drukiem z okresu okupacji niemieckiej. Nazwa ulicy w języku niemieckim „Albert-Forster” przekreślona, poprawiona odręcznie na nazwy polskie z okresu PRL-u „Czerwonych Kosynierów”, uzupełniona o przedwojenną i współczesną „Morska”.
W jednej z rubryk w centralnej części mieści się napis „Gehört zur Eisenbahn”, w wolnym tłumaczeniu ” należący do kolei”.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Architektura

Okres:

1939-1945

Autor: nieznany

Data: 1939-1945

Sygnatura: MMG/HM/II/30/125

Wymiary: 20,7 x 21,3 cm (karta), 7,4 x 10,1 cm (fotografia)

Tworzywo: karton

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0PL