Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Karta ewidencyjna budynku przy ul. Orłowska 80

Opis szczegółowy:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Orłowskiej 80, z zespołu 38 kart z fotografiami budynków z okresu okupacji niemieckiej.
Z naklejoną czarno-białą fotografią budynku przy prawym boku, z naniesionymi odręcznie danymi w języku niemieckim. Na odwrocie, dodatkowo zamieszczona jest koperta z czarno-białym negatywem budynku.

Fotografia przedstawia budynek trzykondygnacyjny, o bryle rozczłonkowanej, ścianach otynkowanych i dachu mansardowym krytym dachówką.
Frontowa elewacja symetryczna. Po jednej osi większych okien na każdej flance. W centrum trzy węższe okienka. Na całej ich szerokości, w  parterze wystająca absyda, której dach stanowi taras dla wyższej kondygnacji. Balustrada pełna, będąca kontynuacją ściany, oddzielona od niej niewielkim gzymsem. W pasie dachu lukarna z wielospadowym dachem, obejmująca trzy centralne osie. Widoczna boczna elewacja z wysunięciem połowy ściany przy dalszym narożniku. W każdej z części po jednej osi okien. Przy bliższym narożniku, na piętrze balkon wypełniający całe cofnięcie.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Architektura

Okres:

1939-1945

Autor: nieznany

Data: 10.05.1941

Sygnatura: MMG/HM/II/879/42

Wymiary: 15 x 21 cm

Tworzywo: tektura, papier fotograficzny

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL