Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Karta ewidencyjna budynku przy ul. Orłowska 80

Detailed description:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Orłowskiej 80, z zespołu 38 kart z fotografiami budynków z okresu okupacji niemieckiej.
Z naklejoną czarno-białą fotografią budynku przy prawym boku, z naniesionymi odręcznie danymi w języku niemieckim. Na odwrocie, dodatkowo zamieszczona jest koperta z czarno-białym negatywem budynku.

Fotografia przedstawia budynek trzykondygnacyjny, o bryle rozczłonkowanej, ścianach otynkowanych i dachu mansardowym krytym dachówką.
Frontowa elewacja symetryczna. Po jednej osi większych okien na każdej flance. W centrum trzy węższe okienka. Na całej ich szerokości, w  parterze wystająca absyda, której dach stanowi taras dla wyższej kondygnacji. Balustrada pełna, będąca kontynuacją ściany, oddzielona od niej niewielkim gzymsem. W pasie dachu lukarna z wielospadowym dachem, obejmująca trzy centralne osie. Widoczna boczna elewacja z wysunięciem połowy ściany przy dalszym narożniku. W każdej z części po jednej osi okien. Przy bliższym narożniku, na piętrze balkon wypełniający całe cofnięcie.

Additional information:

Object categories:

Architecture

Period:

1939-1945

Author: nieznany

Date: 10.05.1941

Signature: MMG/HM/II/879/42

Measurements: 15 x 21 cm

Material: tektura, papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL