Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Henryk Poddębski

Widok na Basen Południowy

Detailed description:

Negatyw celuloidowy, czarno-biały, z zespołu 536-u negatywów dokumentujących  miasto i port w Gdyni oraz Orłowo w latach 30-tych XX wieku.
Zdjęcie przedstawia panoramę portu, widok na Basen Południowy – ujęcie wykonane z góry. Na pierwszym planie widoczne budynki straży pożarnej. Przy lewym boku, znajduje się Wieża Ciśnień gromadząca wodę deszczową na potrzeby budowy portu- zaopatrująca m.in. kafary i jednostki pływające o silnikach parowych. Mieściła się ona przy skrzyżowaniu współczesnych ulic Chrzanowskiego i T. Wendy. Nieco dalej, po prawej stronie, znajduje się wiadukt nad torowiskiem, za nim Basen Południowy.

Additional information:

Object categories:

Architecture Harbor

Period:

1930-1939

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Henryk Poddębski

Date: 1935

Signature: MMG/HM/II/1281/12

Measurements: 2,4 x 3,6 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0PL