Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Madeła Władysław

Projekt szopy zapasowej dla cegielni dla p. inż. B. Nowackiego w Gdyni / Projekt suszarni dla cegielni p. inż. B. Nowackiego w Gdyni

Detailed description:

Rysunek projektu szopy zapasowej dla cegielni dla P. inż. B. Nowackiego w Gdyni oraz suszarni dla cegielni tegoż samego inwestora. Autorem projektów Władysław Madeła. Plansza podzielona na dwa dwie części, po jednej na każdy projekt. Na pierwszej dwa rysunki, jeden pod drugim: przekrój przez wiązar środkowy, przekrój przez wiązar szczytowy. Na drugiej również dwa rysunki, w tym samym układzie: przekrój przez wiązar szczytowy, przekrój przez wiązar środkowy. Wszystko w skali 1:100. Oba obiekty o prostej, drewnianej konstrukcji, w formie hali o dwuspadowym, dachu z niewielkim spadkiem połaci. Na rysunkach podstawowe wymiary oraz przekroje konkretnych elementów konstrukcyjnych. W lewym, dolnym rogu obydwu projektów napis: „Gdynia dnia 25 stycznia 28.”

Additional information:

Object belongs to the collection:

Plany z pracowni Władysława Madeły

Object categories:

Architecture

Period:

1920-1929

Technique:

Ink

Author: Madeła Władysław

Date: Array

Signature: MMG/HM/I/4658/70

Measurements: 43,5 x 45,5 cm

Material: kalka techniczna

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL