Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Plan sytuacyjny pierwszego piętra Dworca Morskiego w Gdyni

Detailed description:

Rysunek przedstawiający rzut pierwszego piętra Dworca Morskiego w kolorze i skali 1:200. W samym centrum galeria okalająca wysoki hol parteru, dostępna z rozwidlonej klatki schodowej. U góry rysunku widoczne pomieszczenia kolejowych kas biletowych ze schodami po obu stronach, prowadzącymi do magazynu tranzytowego. Lewe skrzydło budynku oznaczono zielonym kolorem na potrzeby urzędu celnego oraz pomieszczenia P.T.T.O. w kolorze żółtym. U dołu rysunku na obu narożnikach klatki schodowe oraz przyległe do nich toalety. Pozostałe pokoje przeznaczono również dla P.T.T.O. oraz inspektora emigracyjnego i lekarza portowego – wszystko oznaczone kolorem żółtym. Z prawej strony na różowo znajdują się pomieszczenia kolei i ekspedycji bagażowej, wyposażonej w wagi i pochylnie.

W prawym, dolnym rogu ledwo widoczny napis: “UM/Wydział Budowy Portu/ 1045 Gdynia S-35”.

Additional information:

Object categories:

Architecture

Period:

1930-1939

Technique:

Ink Watercolour

Kind/type:

Drawing Plan

Author: nieznany

Date: 1933

Signature: MMG/HM/II/4188/14

Measurements: 19,7 x 25,0 cm

Material: papier

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL