Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Plan sytuacyjny pierwszego piętra Magazyny Tranzytowego

Detailed description:

Kolorowy rysunek przedstawiający rzut pierwszego piętra magazynu tranzytowego, wykonany w skali 1:500. Z lewej strony widoczny fragment Urzędu morskiego ze schodami prowadzącymi do magazynu. Ten składa się z jednej, wielkiej, otwartej hali, oraz dostępnych z niej małych pomieszczeń, w których wydawano ulgi kolejowe (oznaczone kolorem różowym), a także, również niewielki, przyległy do nich magazyn celny (na zielono).  Dalej znajdują się dwie mniejsze klatki schodowe. Wszystko to przyległe do południowej ściany (u dołu rysunku).

W prawym, dolnym rogu słabo widoczny napis: “UM/Wydział Budowy Portu/ 1047Gdynia s-37”. 

Additional information:

Object categories:

Architecture

Period:

1930-1939

Technique:

Ink Watercolour

Kind/type:

Drawing Plan

Author: nieznany

Date: 1933

Signature: MMG/HM/II/4188/15

Measurements: 19,8 x 27,2 cm

Material: papier

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL