Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego

Detailed description:

Afisz z obwieszczeniem o wprowadzeniu stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa.
W nagłówku umieszczone zostało uzasadnienie w którym odwołano się do art. 33 ust. 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Według informacji umieszczonych na obwieszczeniu, celem Rady Państwa było przywrócić „dyscyplinę społeczną”, ład i porządek aby umożliwić sprawne funkcjonowanie władzy i administracji państwowej. Wprowadzone zostały ograniczenia swobody obywatelskiej wymienione w punktach tj.: zakaz gromadzenia się ludzi w miejscach publicznych bez zezwolenia, zakaz rozpowszechniania treści drukowanych, a także używania urządzeń poligraficznych bez zgody państwa, zakaz strajków, obowiązek posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, zakaz uprawiania turystyki oraz żeglarstwa i wioślarstwa na morzu oraz wodach terytorialnych.

Poinformowano także, że osoby należące do rezerwy wojskowej, zdolni do służby wojskowej mogą być w trybie nagłym powołani do czynnej służby, a także, o innych osobach które również mogą zostać włączone w aktywną obronę kraju.
W jedenastu punktach zostały określone uprawnienia organów administracji, nakładające dodatkowe ograniczenia swobody i wolności obywatelskiej i słowa. Wprowadzono tzw. godzinę policyjną, obowiązek meldunku przy pobycie powyżej 48h, cenzurę korespondencji oraz rozmów telefonicznych, nakaz oddania do wskazanych miejsc depozytu odbiorników nadawczych i nadawczo-odbiorczych a także wszelkiego rodzaju broni i amunicji. Naniesiony został nakaz fotografowania i filmowania wskazanych obiektów i miejsc. Zawieszony bądź ograniczony został także transport drogowy, lotniczy i wodny.
Dalej przedstawione zostały konsekwencje nie zastosowania się do powyższych nakazów. W przypadku zakłócenia porządku, zagrożenia życia, wolności obywateli bądź zajęcia ważnych budynków, milicja, służby ochrony obywatelskiej oraz wojsko uprawnione zostały do „ użycia środków przymusu bezpośredniego”.
W prawym dolnym rogu podpisany został Przewodniczący Rady Państwowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Plakaty - Afisze

Object categories:

City People

Period:

1980-1989

Technique:

Print

Kind/type:

Placard

Author: nieznany

Date: 1981

Signature: HM/PL/369

Measurements: 59 x 42 cm

Material: papier

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL