Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego

Opis szczegółowy:

Afisz z obwieszczeniem o wprowadzeniu stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa.
W nagłówku umieszczone zostało uzasadnienie w którym odwołano się do art. 33 ust. 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Według informacji umieszczonych na obwieszczeniu, celem Rady Państwa było przywrócić „dyscyplinę społeczną”, ład i porządek aby umożliwić sprawne funkcjonowanie władzy i administracji państwowej. Wprowadzone zostały ograniczenia swobody obywatelskiej wymienione w punktach tj.: zakaz gromadzenia się ludzi w miejscach publicznych bez zezwolenia, zakaz rozpowszechniania treści drukowanych, a także używania urządzeń poligraficznych bez zgody państwa, zakaz strajków, obowiązek posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, zakaz uprawiania turystyki oraz żeglarstwa i wioślarstwa na morzu oraz wodach terytorialnych.

Poinformowano także, że osoby należące do rezerwy wojskowej, zdolni do służby wojskowej mogą być w trybie nagłym powołani do czynnej służby, a także, o innych osobach które również mogą zostać włączone w aktywną obronę kraju.
W jedenastu punktach zostały określone uprawnienia organów administracji, nakładające dodatkowe ograniczenia swobody i wolności obywatelskiej i słowa. Wprowadzono tzw. godzinę policyjną, obowiązek meldunku przy pobycie powyżej 48h, cenzurę korespondencji oraz rozmów telefonicznych, nakaz oddania do wskazanych miejsc depozytu odbiorników nadawczych i nadawczo-odbiorczych a także wszelkiego rodzaju broni i amunicji. Naniesiony został nakaz fotografowania i filmowania wskazanych obiektów i miejsc. Zawieszony bądź ograniczony został także transport drogowy, lotniczy i wodny.
Dalej przedstawione zostały konsekwencje nie zastosowania się do powyższych nakazów. W przypadku zakłócenia porządku, zagrożenia życia, wolności obywateli bądź zajęcia ważnych budynków, milicja, służby ochrony obywatelskiej oraz wojsko uprawnione zostały do „ użycia środków przymusu bezpośredniego”.
W prawym dolnym rogu podpisany został Przewodniczący Rady Państwowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dodatkowe dane:

Obiekt należy do kolekcji:

Plakaty - Afisze

Kategorie obiektu:

Ludzie Miasto

Okres:

1980-1989

Technika:

druk

Rodzaj/typ:

Afisz

Autor: nieznany

Data: 1981

Sygnatura: HM/PL/369

Wymiary: 59 x 42 cm

Tworzywo: papier

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL