Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Henryk Poddębski

Nabrzeże portowe w Gdyni – statek „EVERLINE RIGA”

Detailed description:

Negatyw szklany ze zbioru 236 czarno-białych negatywów autorstwa Henryka Poddębskiego, wykonanych podczas jego podróży na wybrzeże w latach 1930-1937, przedstawiających Gdynię.
Fotografia przedstawia nabrzeże Portowe w Gdyni. Na pierwszym planie torowisko kolejowe z wagonami towarowymi, nad którymi, dalej, znajdują się dźwigi mostowe. Przy nabrzeżu zacumowany jest statek handlowy „EVERLINE RIGA”, ujęty od strony rufy. Przy prawej krawędzi zdjęcia widoczny fragment magazynów portowych, przed nimi na pierwszy planie widoczny chłopiec oraz trzech mężczyzn.

Additional information:

Object categories:

Industry Harbor

Period:

1930-1939

Technique:

Glass negative

Kind/type:

Glass negative

Author: Henryk Poddębski

Date: 1931

Signature: MMG/HM/II/527/21

Measurements: 10 x 15 cm

Material: szkło

License: CC BY-NC-ND 3.0PL