Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Karta ewidencyjna budynku przy ul. Orłowska 84

Detailed description:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Orłowskiej 84, z zespołu 38 kart z fotografiami budynków z okresu okupacji niemieckiej.
Z naklejoną czarno-białą fotografią budynku przy prawym boku, z naniesionymi odręcznie danymi w języku niemieckim. Na odwrocie, dodatkowo zamieszczona jest koperta z czarno-białym negatywem budynku.

Zdjęcie przedstawia dwukondygnacyjny budynek mieszkalny. Obiekt murowany. Ściany kryte tynkiem. Dach skośny, wielopłaszczyznowy, kryty dachówką.
Widoczna na zdjęciu frontowa elewacja podzielona dwie części. Dalsza z nich wysunięta, z dwiema osiami szerokich okien na każdym z pięter. W linii okapu szeroki pas fryzu ograniczony dwoma niewielkimi gzymsami. Nad nim szczyt trójkątny ze ścianami wyprowadzonymi ponad połacie dachu w formę attyki. W jego centrum jedno, mniejsze okno. Druga część elewacji prosta, o trzech osiach identycznych, węższych okien na każdej kondygnacji oraz jednym oknie typu wole oko w dachu, w środkowej osi. Boczna elewacja o jednej osi okien bliżej widocznego narożnika i jednej w centrum, w tej wejście w przyziemiu.

Additional information:

Object categories:

Architecture

Period:

1939-1945

Author: nieznany

Date: 10.05.1941

Signature: MMG/HM/II/879/42

Measurements: 15 x 21 cm

Material: tektura, papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL