Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Staszewski Florian

Ekshumacja ciał żołnierzy poległych w walkach o wyzwolenie Gdyni

Detailed description:

Negatyw czarno-biały ze zbioru negatywów dotyczących Gdyni z lat 1945-1946, przedstawiający ekshumacje ciał. Na fotografii widoczne ciała zmarłych, nieoczyszczone z ziemi, które uległy rozkładowi, zgrupowane w sposób nieusystematyzowany w pobliżu siebie. Na ciałach znajdują się pozostałości tkanin, prawdopodobnie ubrań zmarłych. Z lewej strony, dwa szczeble z  drewnianego płotu sztachetowego prostego. Na dalszym planie, teren ograniczony konstrukcją złożoną z poziomów metalowych prętów, o przekroju owalnym, na słupach prostopadłościennych.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Florian Staszewski’s negatives of 1945-1946

Object categories:

People

Period:

1945-1949

Technique:

photography

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Staszewski Florian

Date: 1946

Signature: MMG/HM/II/192/107

Measurements: 2,4x3,7 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL