Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Budowa magazynów paliw płynnych na Oksywiu

Detailed description:

Fotografia pochodząca z zespołu 158 zdjęć z okresu okupacji niemieckiej, przedstawiających prace nad przebudową i dostosowaniem  gdyńskiego portu do potrzeb Kriegsmarine.
Zdjęcie wykonane podczas budowy magazynów  paliw płynnych na Oksywiu. Na pierwszym planie (poniżej poziomu gruntu) ciągnie się w głąb wykop, w którym znajdują się drewniane konstrukcje ścian pod wylewkę betonową – po prawej stronie ściana betonowa, potem wolna przestrzeń oddzielająca ją od deskowania ustawionego pod kolejną. Dalej skarpa na której mieszczą się deski. W centrum ujęty został mężczyzna niosący belkę. Na dalszym planie przy zeskładowanych deskach, poniżej kolejnej skarpy, znajdują się trzej robotnicy. Przy prawej krawędzi fotografii mieszczą się ażurowe słupy dźwigu stojącego przy ścianie owalnej bryły wkopanej w skarpę.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Gdynia Port During World War II

Object categories:

Work Harbor People

Period:

1939-1945

Technique:

photography

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: Array

Signature: MMG/HM/II/541/18

Measurements: 8,5 x 11,4 cm

Material: papier

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL