Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Budowa podziemnych magazynów paliw płynnych na Oksywiu

Detailed description:

Fotografia pochodząca z zespołu 158 zdjęć z okresu okupacji niemieckiej, przedstawiających prace nad przebudową i dostosowaniem  gdyńskiego portu do potrzeb Kriegsmarine.
Zdjęcie wykonane podczas budowy podziemnych magazynów paliw płynnych na Oksywiu – fragment wykopu. Na pierwszym planie, po prawej stronie widoczny otwór w ścianie zakopanej budowli, na jej nasadzie rozłożona jest słoma. Dalej znajdują się skarpy piasku i wykop prowadzący od otworu ku górze, do ściany kolejnego magazynu znajdującego się w lewym górnym rogu fotografii.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Gdynia Port During World War II

Object categories:

Work Harbor People

Period:

1939-1945

Technique:

photography

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: Array

Signature: MMG/HM/II/541/17

Measurements: 8,5 x 11,2 cm

Material: papier

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL