Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Budowa elektrowni parowej w Gdyni

Detailed description:

Fotografia czarno-biała z albumu dokumentującego budowę elektrowni parowej systemu sieciowego „Gródek” w Gdyni (budowa trwała 16 miesięcy – 1935-1936).
Zdjęcie przedstawia wykop zalany wodą na terenie budowy, w bliskiej odległości od końcówki Kanału Portowego. Na pierwszym planie, widoczny wysoki drewniany słup sieci elektrycznej – inne słupy widoczne dalej wzdłuż wykopu. Widok z góry przedstawia trzech mężczyzn przy drewnianych prowizorycznych torach, po których mężczyzna prowadzi konia zaprzęgniętego do wózka robotniczego. Po prawej stronie na wzniesieniu, mieszczą się fragmenty betonowych rurociągów. Na dalszym planie, u wyjścia wykopu, po prawej stronie widoczna jest jednostka pływająca. W tle place składowe firmy „Paged”. Na horyzoncie Kępa Oksywska i po lewej stronie Obłuże.
W lewym dolnym rogu negatywu odręcznie naniesione są: numer dokumentacji fotograficznej „2245” oraz data wykonania „8.10.35”.

Additional information:

Object categories:

Work Harbor

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 8.10.1935

Signature: MMG/HM/II/1769/31

Measurements: 11,3 x 8,8 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL