Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Budowa budynku garaży dla elektrowni parowej w Gdyni

Detailed description:

Fotografia czarno-biała z albumu dokumentującego budowę elektrowni parowej systemu sieciowego „Gródek” w Gdyni (budowa trwała 16 miesięcy – 1935-1936).
Zdjęcie przedstawia teren budowy garaży elektrowni parowej. Na pierwszym planie widoczne są hałdy piasku. Nieco dalej, w centrum fragment prowizorycznego rurociągu doprowadzającego wodę do budowy garażu. Na jego zakończeniu jest otwarta  beczka gromadząca wodę, przy której stoi pracownik. Obok niego, po lewej stronie widoczny wysoki drewniany pal. W tle, budynek garaży w budowie – robotnicy podczas murowania ścian; zarys do połowy okien.
W lewym dolnym rogu widoczny numer dokumentacji fotograficznej „2241” na negatywie oraz czarnym tuszem data wykonania zdjęcia.

Additional information:

Object categories:

Work Harbor

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 26.09.1935

Signature: MMG/HM/II/1769/29

Measurements: 12,4 x 17,0 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL