Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Budowa elektrowni parowej w Gdyni – kafar parowy

Detailed description:

Fotografia czarno-biała z albumu dokumentującego budowę elektrowni parowej systemu sieciowego „Gródek” w Gdyni (budowa trwała 16 miesięcy – 1935-1936).
Zdjęcie przedstawia kafar parowy firmy Śmidowicza wykorzystywany do zabijania pali w przejściu kanału dopływowego dla ujęcia wody. Kafar ustawiony jest na nasypie bocznicy kolejowej. W lewym dolnym rogu na negatywie mieści się nieczytelne datowanie, po prawej stronie na zdjęciu jest numer dokumentacji fotograficznej „2235”.

Additional information:

Object categories:

Work Harbor

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 21.09.1935

Signature: MMG/HM/II/1769/18

Measurements: 16,8 x 12,0 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL