Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Budowa elektrowni parowej w Gdyni – kafar parowy

Detailed description:

Fotografia czarno-biała z albumu dokumentującego budowę elektrowni parowej systemu sieciowego „Gródek” w Gdyni (budowa trwała 16 miesięcy – 1935-1936).
Zdjęcie wykonane na nasypie kolejowym bocznicy prowadzącej do portu wojennego na Oksywiu przedstawia mężczyzn przy kafarze parowym. Kafar parowy wykorzystywany był do wbijania drewnianych pali przy przejściu kanału dopływowego ujęcia wody dla elektrowni. W tle widoczne zabudowania Obłuża i Pogórza. W lewym dolnym rogu, na negatywie naniesiona data wykonania „21.9.35”, w prawym, na zdjęciu numer dokumentacji fotograficznej „2236”.

Additional information:

Object categories:

Work Harbor

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 21.09.1935

Signature: MMG/HM/II/1769/19

Measurements: 12,4 x 17,0 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL