Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Obwieszczenie Prezydium MRN w Gdyni o rejestracji przedpoborowych – mężczyzn urodzonych w 1953 roku

Opis szczegółowy:

Obwieszczenie o rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1953 roku wydane przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni dnia 2 listopada 1971 roku.  Prezydium określa prawne podstawy działania oraz wskazuje, że w terminie od 17 listopada do 20 grudnia 1971 roku przeprowadzona została „rejestracja przedpoborowych na terenie miasta Gdyni”. W pozostałych punktach określone zostały informacje szczegółowe. W jednym z punktów, wyróżnionym literami drukowanymi, zaznaczone zostało, że osoby uchylające się od dokonania rejestracji podlegały przymusowemu doprowadzeniu do punktu poboru. Zaznaczone zostało również że doprowadzony pokrywa wszelkie koszty z tym związane. W punkcie ostatnim, również czcionką drukowaną, określone zostały kary za nieuzasadnione niezgłoszenie się do rejestracji we właściwym czasie i miejscu oraz nieprzedstawienie odpowiednich dokumentów. A mianowicie, według artykułu 181 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony PRL, osobom takim groziła kara do trzech miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywna do 4 500 złotych bądź jedna z nich. Podpisany za Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, mgr inż. arch. Jan Mariański – przewodniczący.

Dodatkowe dane:

Obiekt należy do kolekcji:

Plakaty - Afisze

Kategorie obiektu:

Wydarzenia

Okres:

1970-1979

Technika:

druk

Rodzaj/typ:

Afisz

Autor: nieznany

Data: 1971

Sygnatura: HM/PL/325

Wymiary: 60 x 42

Tworzywo: papier

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL