Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Budowa elektrowni parowej – zabijanie ścianki uszczelniającej

Detailed description:

Fotografia czarno-biała z albumu dokumentującego budowę elektrowni parowej systemu sieciowego „Gródek” w Gdyni (budowa trwała 16 miesięcy – 1935-1936).
Zdjęcie przedstawia kafar podczas zabijania pali na ściankę uszczelniającą. Na pierwszym planie, po prawej stronie częściowo widoczny drewniany barak. Na nasypie robotnicy podczas zakładania pali żelaznych (belek) na skrzyżowaniu toru i kanałów – zostali ujęci podczas ruchu, stąd dodatkowe jasne sylwetki. W lewym dolnym rogu na negatywie mieści się: numer dokumentacji fotograficznej „2247” oraz data wykonania „8.10.35”.

Additional information:

Object categories:

Work Harbor

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 14.09.1935

Signature: MMG/HM/II/1769/33

Measurements: 17,0 x 12,3 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL