Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Wykop pod budowę budynku pomp i sit

Detailed description:

Fotografia czarno-biała z albumu dokumentującego budowę elektrowni parowej systemu sieciowego „Gródek” w Gdyni (budowa trwała 16 miesięcy – 1935-1936).
Zdjęcie przedstawia wykop pod budowę budynku sit i pomp ujęcia wody morskiej. Na dnie zalanego wodą wykopu znajduje się kafar parowy zbijający ściankę szczelną. Przy kafarze ujęci robotnicy podczas pracy. Na dalszym planie, powyżej wykupu, po lewej widoczny inny kafar a po prawej skład rur betonowych o średnicy 100 cm, wykonanych w miejscu rurociągów wody ciepłej, wypływającej z elektrowni. W lewym dolnym rogu widoczne odręczna numeracja dokumentacji fotograficznej: „2243” oraz data wykonania: „3.10.35”.

Additional information:

Object categories:

Work Harbor

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 3.10.1935

Signature: MMG/HM/II/1769/28

Measurements: 12,2 x 17,0 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL