Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Wykonywanie kesonów

Detailed description:

Fotografia pochodząca z zespołu 158 zdjęć z okresu okupacji niemieckiej, przedstawiających prace nad przebudową i dostosowaniem  gdyńskiego portu do potrzeb Kriegsmarine.
Zdjęcie przedstawia wykonywanie kesonów. Na pierwszym planie widoczni mężczyźni podczas pracy na terenie budowy, na którym znajdują się długie deski, metalowe pręty zbrojenia, drewniane ścianki zamontowane na belkach. W centrum fotografii mieści się drewniana konstrukcja pięciokomorowego kesonu. Przy lewej krawędzi kesonu zamontowany jest wysięgnik z systemem bloczkowym- za pomocą którego robotnicy transportują elementy na nasadę kesonu. O środkową komorę oparta jest drabina. Po lewej stronie, w głębi, widoczna jest betonowa ściana innego kesonu, przy niej na paletach stoi robotnik.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Gdynia Port During World War II

Object categories:

Work Harbor

Period:

1939-1945

Technique:

photography

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: Array

Signature: MMG/HM/II/537/31

Measurements: 11,2 x 8,3 cm

Material: papier

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL