Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Wycieczka Ślązaków nad Polskie Morze

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego wykonana podczas wizyty gości ze Śląska nad polskim morzem w czerwcu 1927 roku. Na pierwszym planie widoczny tłum marynarzy i cywili na pokładzie okrętu wojennego, stacjonującego przy wzmocnionym drewnianymi belkami nabrzeżu Śląskim. Wzdłuż zdjęcia, na nabrzeżu tłum ludzi. Na dalszym planie umocniony teren molo, po którego drugiej stronie cumuje statek. A po prawej stronie widoczne trzy wagony towarowe. W tle Kępa Oksywska. Na awersie naniesiona odręcznie nazwa „GDYNIA”, na rewersie fioletowy stempel odautorski oraz odręczna notka „ ze zbiorów St. Zaleskiego”.

Additional information:

Object categories:

Recreation Harbor Sea People

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 06.1927

Signature: MMG/HM/II/2696

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL