Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Poświęcenie Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego wykonana podczas uroczystości poświęcenia Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków dnia 29 kwietnia 1923 roku. Zdjęcie wykonane z podwyższenia przedstawia tłum ludzi zgromadzonych na plaży. Po prawej stronie mieści się krzyż postawiony w 1922 roku na pamiątkę budowy portu. nA dalszym planie (od lewej krawędzi) ciągnie się w głąb morza drewniane molo portu tymczasowego, na którym stoi kaplica gdzie odprawiono Msze Świętą. W oddali, zza mola wystają maszty kutrów rybackich. Na rewersie naniesiony jest stempel odautorski „ROMAN MORAWSKI/GDYNIA” oraz odręczna adnotacja „ze zbiorów St. Zaleskiego”.

Additional information:

Object categories:

Events Harbor Sea People

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 29.04.1923

Signature: MMG/HM/II/2683

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL