Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Wbijanie ścianki szczelnej w wykopie pod budowę budynku sit i pomp

Detailed description:

Fotografia czarno-biała z albumu dokumentującego budowę elektrowni parowej systemu sieciowego „Gródek” w Gdyni (budowa trwała 16 miesięcy – 1935-1936).
Zdjęcie wykonane podczas wbijania ścianki szczelnej w wykopie pod budowę budynku sit i pomp dla ujęcia wody morskiej. Na pierwszym planie, w wykopie widoczni są robotnicy podczas pracy przy kafarze. Dalej podmokły teren. Na skarpie, po prawej stronie mieści się mały drewniany barak. Wzdłuż horyzontu ciągnie się linia kolejowa. W lewym dolnym rogu odręczne datowanie: „28.9.35”.

Additional information:

Object categories:

Work Harbor

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 28.09.1935

Signature: MMG/HM/II/1769/24

Measurements: 6,5 x 8,8 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL