Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Budowa elektrowni parowej w Gdyni – rów odwadniający

Detailed description:

Fotografia czarno-biała z albumu dokumentującego budowę elektrowni parowej systemu sieciowego „Gródek” w Gdyni (budowa trwała 16 miesięcy – 1935-1936).
Na zdjęciu rów odwadniający. Po lewej stronie widoczny drewniany   barak mobilny z biurem i telefonem, przy którym stoi kilku robotników. W lewym dolnym rogu, na negatywie naniesione są: numer dokumentacji fotograficznej „2240” oraz data wykonania „25.9.35”.

Additional information:

Object categories:

Work Harbor

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 14.09.1935

Signature: MMG/HM/II/1769/23

Measurements: 8,0 x 10,4 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL