Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Teren budowy kesonów od strony Kanału Portowego

Detailed description:

Fotografia pochodząca z zespołu 158 zdjęć z okresu okupacji niemieckiej, przedstawiających prace nad przebudową i dostosowaniem  gdyńskiego portu do potrzeb Kriegsmarine.
Zdjęcie przedstawia teren budowy kesonów od strony Kanału Portowego. W centrum, na lądzie znajdują się cztery betonowe skrzynie kesonów ustawione w szeregu, za nimi widoczny niewykończony piąty. Przed nimi, przy brzegu, częściowo zanurzone są dwa wielokomorowe kesony, otwarte od góry. Na dalszym planie, przy lewej krawędzi fotografii znajdują się kesony w budowie – widoczne ażurowe drewniane konstrukcje. 

Additional information:

Object belongs to the collection:

Gdynia Port During World War II

Object categories:

Work Harbor

Period:

1939-1945

Technique:

photography

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: Array

Signature: MMG/HM/II/537/34

Measurements: 11,2 x 8,4 cm

Material: papier

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL