Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Teren budowy elektrowni parowej w Gdyni

Detailed description:

Fotografia czarno-biała z albumu dokumentującego budowę elektrowni parowej systemu sieciowego „Gródek” w Gdyni (budowa trwała 16 miesięcy – 1935-1936).
Zdjęcie przedstawia część środkową terenu budowy – plac pod budynek garaży. Na pierwszym planie o hałdę piasku oparty jest rower. Dalej widoczny mężczyzna, za nim jest wykop pod fundamenty. W oddali widoczne słupy sieci elektrycznej oraz drewniane baraki robotnicze. W lewym dolnym rogu, na negatywie naniesione są: numer dokumentacji fotograficznej „2239” oraz data wykonania „25.9.35”.

Additional information:

Object categories:

Work Harbor

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 25.09.1935

Signature: MMG/HM/II/1769/22

Measurements: 12,4 x 17,2 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL