Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Madeła Władysław

Projekt budowy domu gospodarczego dla Aleksandry Sadowskiej w Gdyni przy ul. Witomińskiej

Detailed description:

Rysunek projektu budowy domu gospodarczego dla Aleksandry Sadowskiej, w Gdyni przy ul. Witomińskiej. Autorem projektu Władysław Madeła. Plansza składa się z czterech rysunków w skali 1:100. Od lewej: rzut piętra, przekrój, widok elewacji frontowej; pod spodem: rzut parteru oraz jeden rysunek w skali 1:500- sytuacja. Jest to kopia drugiej wersji projektu (MMG/HM/I/4658/21), z zaznaczonymi na różowo ścianami. W prawym dolnym rogu podpis autora, a nad nim napis: „ Gdynia dnia 25 sierpnia 1928r.”

Additional information:

Object belongs to the collection:

Plany z pracowni Władysława Madeły

Object categories:

Architecture

Period:

1920-1929

Technique:

Photocopy

Kind/type:

Plan

Author: Madeła Władysław

Date: 28.08.1928

Signature: MMG/HM/I/4658/22

Measurements: 34,8 x 43 cm

Material: papier

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL