Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Prace porządkowe przy ul. Mściwoja

Detailed description:

Fotografia czarno-biała ze zbioru 174 zdjęć, naklejonych na karty albumu, dokumentujących Gdynię w latach 1945-1946. Teren uporządkowany po II wojnie, przedstawia ulicę Mściwoja. Na pierwszym planie narożnik skrzyżowania z ulicą Zgoda. W głębi znajduje się budynek mieszkalny przy ulicy Starowiejskiej (widoczny od podwórka). W głębi, po lewej stronie, pomiędzy drzewami, mieści się szkielet hali targowej.

Additional information:

Object categories:

City Architecture

Period:

1945-1949

Technique:

photography

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 1945-49

Signature: MMG/HM/II/514/87

Measurements: 5,7 x 8,7 cm

Material: papier

License: CC BY-NC-ND 3.0PL