Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Henryk Poddębski

Powitanie statku pasażerskiego m/s “Piłsudski”

Detailed description:

Negatyw celuloidowy, czarno-biały, z zespołu 536-u negatywów dokumentujących miasto i port w Gdyni oraz Orłowo  w latach 30-tych XX wieku.
Fotografia wykonana z dachu magazynu tranzytowego na nabrzeżu Francuskim, podczas powitania statku pasażerskiego m/s „Piłsudski” w gdyńskim porcie. Ujęcie przedstawia nadbudówkę (od strony lewej burty) statku w gali banderowej. Na jego pokładach tłum ludzi. Przy lewej burcie widoczne szalupy ratunkowe.

Additional information:

Object categories:

Transport Harbor People

Period:

1930-1939

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Henryk Poddębski

Date: 1935

Signature: MMG/HM/II/1281/199

Measurements: 2,4 x 3,6 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0PL