Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Panorama Gdyni od strony Działek Leśnych

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego przedstawiająca widok ogólny Gdyni ze wzniesienia Działek Leśnych w 1923 roku. Na pierwszym planie widoczny ośnieżony teren wzgórza, poniżej którego ciągnie się linia torów kolejowych, przy niej zlokalizowane są murowane budynki mieszkalne. Na dalszym planie, w centrum, znajduje się stare siedlisko wsi – budynki skupione wzdłuż obecnej ulicy Starowiejskiej. Nieco dalej, po prawej stronie są zabudowania przy Alei Kuracyjnej (obecnie ul. 10 Lutego). Na horyzoncie po lewej stronie mieści się pomost portu tymczasowego. Na rewersie naniesiony fioletowym tuszem stempel odautorski: „FOT. R. MORAWSKI/ GDYNIA, UL. GDAŃSKA 71/ Przedruk wzbroniony” oraz odręczny napis „zbiór W. Zaleskiego”.

Additional information:

Object categories:

City Landscape

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1923

Signature: MMG/HM/II/2681

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL