Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Początek budowy molo Węglowego – pierwsza elektrownia portowa

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego przedstawia wczesny etap budowy Molo Węglowego w porcie Gdyni, nieopodal portu tymczasowego – widocznego po prawej stronie. Na pierwszym planie znajduje się zaplecze elektrowni portowej z drewnianymi barakami gospodarczymi. Z nabrzeża w głąb morza wychodzi tor kolejki roboczej. Widoczne są rzędy powbijanych pali, kafar na tratwie pływającej i szalanda. Nieco dalej, po prawej stronie, ażurowa konstrukcja przy nasadzie pomostu portu tymczasowego. Przy nim stacjonują różne jednostki pływające, m.in. przy ostrodze widoczny żaglowiec trójmasztowy. W górnym pasie zdjęcia odręczny napis: „ Gdynia-Port”. Na rewersie naniesiony wyblakły fioletowy stempel odautorski oraz adnotacja ołówkiem: „ Rok 1924, Pierwszy port z takim molem w Gdyni”.

Additional information:

Object categories:

Industry Harbor

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1924

Signature: RFot/II/619

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL