Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Pierwsza elektrownia portowa i most przeładunkowy

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego wykonana podczas budowy Molo Węglowego. Na pierwszym planie teren zaplecza pierwszej elektrowni portowej, którego prawe skrzydło pozbawione jest dachu i okien. Po prawej stronie ciągną się tory kolejowe w kierunku molo, na nich widoczne wagony towarowe. U nasady przyszłego Molo Węglowego zacumowany jest statek. Ponad nim znajdują się dwa pierwsze mosty przeładunkowe w porcie Gdyni, postawione pomiędzy nasadami obu pomostów (Molo Węglowego i portu tymczasowego). Na dalszym planie, po prawej, teren portu tymczasowego z urządzeniami portowymi, m.in. kafar. W tle słabo widoczne jednostki pływające. W górnym pasie zdjęcia odręcznie naniesiony napis „GDYNIA-PORT”.

Additional information:

Object categories:

Industry Harbor

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1925

Signature: RFot/II/507

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL