Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Pogłębiarka czerpakowa

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej, autorstwa Romana Morawskiego, wykonana na terenie budowy portu tymczasowego w Gdyni. Przedstawia pogłębiarkę czerpakową. Na pierwszym planie widoczny rurociąg refulacyjny biegnący w szerz pasa nabrzeża – od lewego dolnego rogu do prawej krawędzi zdjęcia. Dalej na wodzie, znajduje się barka robocza z pogłębiarką, przy niej zacumowane są łodzie wiosłowe i tratwa. Na dalszym planie, po lewej stronie, widoczny jest fragment holownika. W tle znajdują się betonowe kesony zatopione częściowo w wodzie. Na rewersie filetowy stempel odautorski.

Additional information:

Object categories:

Industry Work Harbor

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1926

Signature: MMG/HM/II/2412/18

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL