Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 73 w Gdyni, z zespołu 153 kart z fotografiami budynków z czasów okupacji niemieckiej

Detailed description:

Karta ewidencyjna z naklejoną fotografią czarno-białą w prawym górnym rogu, z naniesionym szkicem położenia i danymi technicznymi budynku. Na fotografii budynek mieszkalny przy ulicy Morskiej 73 (dawniej Czerwonych Kosynierów), dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, otynkowany. Na planie prostokątna, bryła budynku rozczłonkowana powyżej partii przyziemia, poprzez zastosowanie dachu czterospadowego i występującego powyżej, przecinającego poddasza o dachu dwuspadowym. W fasadzie budynku, na osi centralnej znajduje się płycina na całej jej wysokości, o łuku półkolistym ze zwornikiem na jego środku. W partii przyziemia cztery prostokątne otwory okienne z drewnianymi okiennicami, na osi centralnej drzwi. Budynek o cokole betonowym. Pomiedzy piętrami, w płycinie otwór okienny, w drugiej kondygnacji dwa na osiach, zwieńczona jest prostym gzymsem.
W głównej połaci dachu czterospadowego widoczne trzy okna mansardowe, dwa od strony fasady, jedno od strony elewacji bocznej. W fasadzie, w partii strychu szczyt dachu poprzecznego, o polu trójkątnym z jednym prostokątnym otworem okiennym ze zwornikiem o kształcie rombu.

Na fotografii widoczny fragment ogrodzenia, płotu drewnianego, szczebelkowego o słupach murowanych.

W wykazie właścicieli domów miasta Gdyni z okresu 1937-1938, budynek stanowi własność Inspektoratu Straży Granicznnej.

Na odwrocie karty wypełnienie danych maszyno-drukiem z okresu okupacji niemieckiej. Nazwa ulicy w języku niemieckim “Albert-Forster” przekreślona, poprawiona odręcznie na nazwy polskie z okresu PRL-u “Czerwonych Kosynierów”, uzupełniona o przedwojenną i współczesną “Morska”.

Additional information:

Object categories:

Architecture

Period:

1939-1945

Kind/type:

Record sheet

Author: nieznany

Date: 1939-1945

Signature: MMG/HM/II/30/97

Measurements: 20,7 x 21,3 cm (karta), 6,6 x 9,9 cm (fotografia)

Material: karton

License: CC BY-NC-ND 3.0PL