Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 3a

Detailed description:

Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 3a w Gdyni, z zespołu 19 kart z fotografiami budynków z czasów okupacji niemieckiej.
Z naklejoną fotografią czarno-białą w prawym górnym rogu oraz z naniesionymi danymi technicznymi budynku.
Zdjęcie przedstawia parterową oficynę. Obiekt na planie prostokąta z występem od zaplecza. Ściany murowane, posadowione na cokole, zwieńczone attyką gzymsem, kryte tynkiem. Dach płaski.
Widok elewacji od frontu. Południowy fragment w formie niewielkiego ryzalitu, z otworem drzwiowym po środku. W centrum pozostałej części wejście z naświetlem do wysokości nadproża okiennego. Po bokach symetrycznie rozstawione okna.
Na odwrocie karty wypełnienie danych maszyno-drukiem z okresu okupacji niemieckiej. Nazwa w języku niemieckim „Fritz Grön=Platz= Befreiungspl” przekreślona, poprawiona odręcznie na nazwę polską „Plac Kaszubski”.

Additional information:

Object categories:

Architecture

Period:

1939-1945

Kind/type:

Record sheet

Author: nieznany

Date: 1939 -1945

Signature: MMG/HM/II/57/18

Measurements: 20,3 x 21,0 cm (karta), 7,3 x 9,7 cm (fotografia)

Material: tektura, papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL