Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 13

Detailed description:

Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 13 w Gdyni, z zespołu 19 kart z fotografiami budynków z czasów okupacji niemieckiej.
Z naklejoną fotografią czarno-białą w prawym górnym rogu oraz z naniesionymi danymi technicznymi.
Fotografia dwukondygnacyjnej oficyny przy Placu Górnośląskim 13. Budynek na planie prostokąta, z ryzalitem od południowej strony, zajmującym większą część elewacji. Północna ściana przyklejona do budynku sąsiada. Konstrukcja murowana, kryta tynkiem. Dach pulpitowy, z niewielkim okapem, kryty papą.
Zdjęcie od strony ulicy, z widoczną wąską elewacją frontową. Wejście bliżej ściany sąsiada. Obok szerokie okno, powtarzające się piętro wyżej. W ścianie szczytowej nad drzwiami małe okienko. Widoczny fragment bocznej elewacji z jedną osią okien bliżej narożnika. Dalej wystający ryzalit z czterema osiami okien, z czego dwie centralne, drugiej kondygnacji z balkonami o kamiennej balustradzie z tralkami.
Na odwrociu karty wypełnienie danych maszyno-drukiem z okresu okupacji niemieckiej. Nazwa w języku niemieckim „ Fritz Grön=Platz= Befreiungspl.” przekreślona, poprawiona odręcznie na nazwę polską „ Plac Kaszubski”.

Additional information:

Object categories:

Architecture

Period:

1939-1945

Kind/type:

Record sheet

Author: nieznany

Date: 1939 -1945

Signature: MMG/HM/II/57/11

Measurements: 20,3 x 21,0 cm (karta), 7,3 x 9,7 cm (fotografia)

Material: tektura, papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL