Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Budynek Urzędu Celnego przy ul. Centralnej

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego wykonana na ulicy Centralnej (obecnie Chrzanowskiego) w Gdyni. Przedstawia budynek Urzędu Celnego – widok na elewacje frontową (z prawej) i boczną południową (z lewej). Do cofniętego wejścia prowadzi przedproże ze schodami, nad drzwiami znajduje się tabliczka z godłem i napisem. Teren wokół budynku i jego mansardowy dach są ośnieżone. Na rewersie naniesione są: fioletowy stempel odautorski „GDYNIA/ Fot. R. Morawski”, ręczna adnotacja „Zbiór W. Zaleskiego” oraz nadruk wydawniczy „ FOTO/ BAYER”. 

Additional information:

Object categories:

City Architecture Landscape

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1926

Signature: MMG/HM/II/320/2

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL