Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Budowa elektrowni parowej „Gródek” – zabijanie otworu studni artezyjskiej

Detailed description:

Fotografia czarno-biała z albumu dokumentującego budowę elektrowni parowej systemu sieciowego „Gródek” w Gdyni (budowa trwała 16 miesięcy – 1935-1936).
Zdjęcie przedstawia zabijanie otworu studni artezyjskiej na terenie budowy elektrowni parowej. Na zdjęciu ujętych jest dwóch pracowników na drewnianej konstrukcji. Pierwszy od lewej trzyma młot uniesiony nad głową, drugi przytrzymuje drewniana belkę. W głębi  są tory kolejowe. W dolnym pasie, na negatywie odręcznie naniesione są: data wykonania „13.9.35” oraz numer dokumentacji fotograficznej  „2228”.

Additional information:

Object categories:

Work Harbor People

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 13.09.1935

Signature: MMG/HM/II/1769/11

Measurements: 11,8 x 10,0 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL