Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Tadeusz Wański

Bez tytułu (Panorama Gdyni z rejonu Działek Leśnych – widok w stronę ul. Dworcowej)

Detailed description:

Fotografia czarno-biała autorstwa Tadeusza Wańskiego wykonana ze wzniesienia Działek Leśnych, przedstawia panoramę Gdyni. Ujęcie w stronę ulicy Dworcowej, wykonane po II Wojnie Światowej.

Additional information:

Object categories:

City Architecture Landscape

Kind/type:

Photography

Author: Tadeusz Wański

Date: 1945-1957

Signature: MMG/HM/II/5829

Measurements: 17,5 x 12,5 cm

Material: papier

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL