Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Nowaliński Jarosław

Budowa Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni – zniszczony falochron

Opis szczegółowy:

Negatyw czarno-biały ze zbiory czterdziestu negatywów przedstawiających Gdynię lat 60 XX wieku, autorstwa Jarosława Nowalińskiego.
Na fotografii widoczna linia brzegowa pod Kamienną Górą. Po prawej stronie kafary wbijające pale w wodę. Po lewej stronie zniszczony falochron z fragmentami betonowymi o kształtach zbliżonych do fragmentów walca, plaża, teren wzniesienia z krzewami i drzewami liściastymi. W tle widoczny port  w rejonie mola Południowego i Rybackiego.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Praca

Okres:

1960-1969

Technika:

fotografia

Rodzaj/typ:

Negatyw celuloidowy

Autor: Nowaliński Jarosław

Data: 1967

Sygnatura: MMG/HM/II/217/8

Wymiary: 5,6 x 5,6 cm

Tworzywo: klisza celuloidowa

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL