Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Nowaliński Jarosław

Budowa Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni – zniszczony falochron

Detailed description:

Negatyw czarno-biały ze zbiory czterdziestu negatywów przedstawiających Gdynię lat 60 XX wieku, autorstwa Jarosława Nowalińskiego.
Na fotografii widoczna linia brzegowa pod Kamienną Górą. Po prawej stronie kafary wbijające pale w wodę. Po lewej stronie zniszczony falochron z fragmentami betonowymi o kształtach zbliżonych do fragmentów walca, plaża, teren wzniesienia z krzewami i drzewami liściastymi. W tle widoczny port  w rejonie mola Południowego i Rybackiego.

Additional information:

Object categories:

Work

Period:

1960-1969

Technique:

photography

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Nowaliński Jarosław

Date: 1967

Signature: MMG/HM/II/217/8

Measurements: 5,6 x 5,6 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL