Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Roman Morawski

Okręty flotylli rzecznej

Opis szczegółowy:

Fotografia w odcieniach sepii na karcie pocztówkowej autorstwa Roman Morawskiego przedstawia okręty flotylli rzecznej w Tymczasowym Porcie Wojennym. Na pierwszym planie znajduje się pięć motorówek artyleryjskich, zacumowane burta przy burcie. Na motorówkach widoczna jest grupa marynarzy. Na dalszym planie widoczna lewa burta zacumowanego okrętu rzecznego z dziesięcioma bulajami w nadbudówce. Za tą jednostką wystaje okręt wojenny. W tle po lewej stronie widoczny trójmasztowy żaglowiec ORP „Lwów”.  Przy prawej krawędzi zdjęcia widoczny fragment głównego pomostu. Na rewersie są: fioletowy stempel autora i odręczny napis w tuszu: „1924” i podpis ołówkiem: „…Filipowicza motorówki artyleryjskie dla flotylli rzecznej w Pińsku z wizytą w Gdyni.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Morze Port

Okres:

1920-1929

Rodzaj/typ:

Fotografia Pocztówka

Autor: Roman Morawski

Data: 1925

Sygnatura: MMG/HM/II/633/49

Wymiary: 8,8 x 13,8 cm

Tworzywo: tektura

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL