Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Okręty flotylli rzecznej

Detailed description:

Fotografia w odcieniach sepii na karcie pocztówkowej autorstwa Roman Morawskiego przedstawia okręty flotylli rzecznej w Tymczasowym Porcie Wojennym. Na pierwszym planie znajduje się pięć motorówek artyleryjskich, zacumowane burta przy burcie. Na motorówkach widoczna jest grupa marynarzy. Na dalszym planie widoczna lewa burta zacumowanego okrętu rzecznego z dziesięcioma bulajami w nadbudówce. Za tą jednostką wystaje okręt wojenny. W tle po lewej stronie widoczny trójmasztowy żaglowiec ORP „Lwów”.  Przy prawej krawędzi zdjęcia widoczny fragment głównego pomostu. Na rewersie są: fioletowy stempel autora i odręczny napis w tuszu: “1924” i podpis ołówkiem: “…Filipowicza motorówki artyleryjskie dla flotylli rzecznej w Pińsku z wizytą w Gdyni.

Additional information:

Object categories:

Harbor Sea

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1925

Signature: MMG/HM/II/633/49

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL