Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 48 w Gdyni

Opis szczegółowy:

Karta ewidencyjna z naklejoną fotografią czarno-białą w prawym górnym rogu, z naniesionym szkicem położenia i danymi technicznymi budynku. Na fotografii budynek użytkowy przy ulicy Morskiej 48 (dawniej Czerwonych Kosynierów), parterowy, podmurowany, o elewacjach otynkowanych, dach płaski, schodkowy. W elewacji budynku cztery, prostokątne otwory okienne, z prostym obramieniem. Pomiędzy trzecim, a czwartym oknem, mieszczą się drewniane drzwi sięgające do płaskiego gzymsu. Powyżej drzwi znajduje się szyld, z napisem ” Georg Witt Kohlen, Koks, Briketts, Fuhrwerkswaage” i grafiką przedstawiająca dwa, przekreślone ze sobą młotki.
Budynek zwieńczony płaskim gzymsem.

Na pierwszym planie fotografii, w prawym dolnym rogu, mieści się konstrukcja złożona z metalowych koszy na śmieci umieszczonych w prostym wózku, przeznaczonym do transportu przedmiotów o większych gabarytach. Wózek składa się z połączonych ram metalowych i dwóch kół. Ulica wybrukowana jest kostką. Do budynku przystaje płot złożony z prostych desek.

Na odwrocie karty wypełnienie danych maszyno-drukiem z okresu okupacji niemieckiej. Nazwa ulicy w języku niemieckim „Albert-Forster” przekreślona, poprawiona odręcznie na nazwy polskie z okresu PRL-u „Czerwonych Kosynierów”, uzupełniona o przedwojenną i współczesną „Morska”. W jednej z rubryk napisy ” Kohlen&Kartoffelhandlung Georg Witt”.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Architektura

Okres:

1939-1945

Autor: nieznany

Data: 1939-1945

Sygnatura: MMG/HM/II/30/122

Wymiary: 20,6 x 21,3 cm (karta), 6,8 x 9,9 cm (fotografia)

Tworzywo: karton

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0PL